Köpvillkor & allmänna villkor

Med Digital Kalender får köparen en webbapplikation som hjälper företaget att exponeras på webben och på Facebook. I tjänsten ingår ett användarvänligt administrationsverktyg där köparen fyller sina luckor med innehåll. Applikationen hostas av Digital Kalender. Köparen har tillgång till administrationsverktyget under hela sin kalenderperiod.

Beställning
Efter slutförd beställning skickas en orderbekräftelse samt inloggningsuppgifter till köparens e-postadress.

Ångerrätt
Från att köparen mottagit en orderbekräftelse från Digital Kalender har köparen 14 dagars ångerrätt i enlighet med lag. För att köparen ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste köparen kontakta Digital Kalender skriftligen via mail, hej@digitalkalender.se, inom 14 dagar och meddela att köparen vill göra ångerrätten gällande. Om ångerrätten utövas efter det att kalendern har publicerats i verktyget gäller ej ångerrätten, då man aktivt har startat sin kalenderperiod i applikationen.

Betalning
Betalning sker via Klarna Checkout. Samtliga priser anges i svenska kronor och är exklusive moms (25%) på digitalkalender.se.

Integritetspolicy
Köparens personuppgifter är viktiga för Digital Kalender och hanterar dem med största respekt och hänsyn. Nedan beskriver Digital Kalender hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar, såsom GDPR.

Vilka uppgifter lagras, hur länge och till vilket ändamål?
De uppgifter som lagras hos Digital Kalender för att kunna ta kontakt, för att kunna leverera applikationen som köparen har beställt av Digital Kalender, är de uppgifter som är viktiga för Digital Kalender. Såsom namn och e-postadress. Köparens uppgifter sparas enbart så länge som det är nödvändigt för Digital Kalender att behålla kundrelationen med köparen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för Digital Kalender att ha kvar informationen.

Ta del av, ändra eller radera personuppgifter som Digital Kalender har om köparen?
Köparen har full rätt att kontakta Digital Kalender och be att få redogöra för vilka personuppgifter Digital Kalender har lagrade om köparen. Köparen har full rätt att begära rättning eller radering av personuppgifter när som helst.

Köparen har rätt att återkalla sitt samtycke till användning av köparens personuppgifter när som helst genom att kontakta Digital Kalender på hej@digitalkalender.se.

Vilken typ av personuppgifter samlar Digital Kalender in?
När köparen blir kund hos Digital Kalender så samlas uppgifter in om dig som köpare. Det Digital Kalender samlar in är; namn och e-postadress. Köparens uppgifter märks också med ett kundnummer för att Digital Kalender enkelt ska kunna hantera beställningar tillsammans med köparens uppgifter.

Cookies
Digital Kalender använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på vår webbplats. Digital Kalender använder cookies för att förenkla och förbättra ditt besök hos oss. I vår webbutik används dessa för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare och används inte för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part. Cookies kan raderas.

Lagring av namn och e-post i tredje part

Hantering av e-postadresser i kalendern ”Fråga-funktionen”
Använder köparen ”Fråga-funktionen” registreras besökarens e-postadress. Enligt GDPR är det lag på att köparen informerar hur e-postadressen hanteras och lagras. Köparens villkor & policy ansvarar inte Digital Kalender för. Digital Kalender ansvarar enbart för att det finns en godkännande-ruta vid tävlingsfrågan som köparens besökare måste godkänna för att kunna medverka. Köparen skriver in sina villkor i administrationsverktyget.

E-postadresserna kommer endast att lagras i Digital Kalenders databas så länge det finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen. Köparen kan när som helst kontakta Digital Kalender för borttagning av e-postadresser.

Hantering av e-postadresser ”Prenumerera på dagens lucka via e-post”
Använder köparen funktionen ”Prenumerera på dagens lucka via e-post” så kommer e-postadresserna som registreras skickas vidare till Send Grid som är Digital Kalenders tredjehandspart för e-postmarknadsföring.

E-postadresserna kommer endast att lagras i Digital Kalenders databas så länge det finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen. Köparen kan när som helst kontakta Digital Kalender för borttagning av e-postadresser.

Ansvarsbegränsning
Digital Kalender ansvarar att levererad applikation fungerar korrekt under köpt kalenderperiod. Dock reserverar sig Digital Kalender för eventuella driftstörningar hos hostingleverantör eller tredjehandspart som inte kan påverkas. Köparen ansvarar för innehållet i den köpta kalendern och Digital Kalender har rätt att plocka bort innehåll som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt strider mot svensk lag. Eventuella vinstskatter samt tävlingsregler som gäller enligt lag ansvar köparen för. Digital Kalender hänvisar till lotteriinspektionen.se samt Facebooks tävlingsvillkor på facebook.com.

Force Majeure
Digital Kalender ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Digital Kalender inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Digital Kalender köparen dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.

Tvist
Tvist rörande dessa villkor skall slutgiltigt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Ändringar i villkoren
Köparen samtycker till att Digital Kalender ändrar eller gör tillägg till dessa allmänna villkor och att sådana ändringar ersätter vad som tidigare överenskommits. Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att de publicerats och ersätter således det tidigare ingångna avtalet.

Support
Support ges via e-post, hej@digitalkalender.se. Kom ihåg att inkludera en noggrann beskrivning av ärendet, eventuella felmeddelanden eller liknande så att Digital Kalender har möjlighet att ge snabb återkoppling. Supportfrågor besvaras under vardagar, kontorstid 09.00-16.00. Supporttjänsten omfattar e-brev gällande handhavande och administration. Undantaget driftstörningar som orsakats av nätleverantör, extern leverantör av drifttjänster eller Facebook. I dessa fall hänvisas till aktuell leverantör. Supporten omfattar ej handhavande av datorer, implementering, installation, operativsystem eller webbläsare.

Kontakt
Digital Kalender
Go Happi AB
Tostarpsskolväg 17
374 92 Asarum
Organisationsnummer: 556742-2620
Öppettider, måndag-fredag 09.00-16.00
E-post hej@digitalkalender.se